Ý kiến khách hàng

Liên Phương

Với những áp lực trong học tập, mình bị sâu răng và không thể tập trung vào bài tập. Mình được gia đình dẫn tới nha khoa Hòa Bình khắc phục tình trạng nhức răng và bây giờ mình đã học tập rất tốt .